Kapitel 1, Dans ma classe: Her er der fokus på klasseværelsessprog. Eleverne lærer ordforråd, udtryk og talehandlinger, som gør det muligt for dem at agere og deltage aktivt i aktiviteter i klassen på fransk. Som afslutning på kapitlet skal eleverne lave et rollespil med en situation, hvor en lærer og nogle elever kommunikerer med klasseværelsessprog.

Kapitel 2, Ma matière préférée: Efter sommerferien er det altid spændende at studere det nye skema. Udgangspunktet er et skoleskema fra en typisk 5ème på et fransk collège. Eleverne kan studere den franske fagrække med støtte i de mange transparente ord og finde forskellige og ligheder til deres egen skoledag.

Kapitel 3, L’école et moi: Eleverne får sprog til at kommunikere om skolefag, klassetrin, frikvarterer og spisepause, og de lærer at sige klokken på fransk. En oversigt over skolesystemerne i forskellige fransktalende lande kan give anledning til en refleksion over ligheder og forskelle mellem dansk og en fransk skolekultur.

Projet 1, Interview sur l’école: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet. De skal udforme og filme et interview, hvor emnet er skolen, og hvor rammerne giver dem mulighed for frit at udvælge og sammensætte det stof, som de selv synes, er det mest interessante eller mest relevante.