Kapitel 4, Avis de recherche: Med udgangspunkt i en efterlysning af en dreng, der er blevet væk i virvaret på Paris Plages, lærer eleverne det sprog, der skal til for at beskrive en person. De lærer at beskrive køn, alder, størrelse, hår og tøj. De nye færdigheder skal de også bruge i forbindelse med beskrivelse af en række personer, der optræder på musikvideoen til popsangen « Toi + moi ».

Kapitel 5, Mes loisirs: Her får eleverne sprog til at beskrive sig selv i forhold til deres fritidsinteresser. Det er et emne, de allerede har beskæftiget sig med i forløbet Mes activités i Bingo ! til 5.-6. klasse. Ordforrådet udvides og eleverne skal forholde sig til formelt sprogligt til forskellen på infinitiv og præsens.

Kapitel 6, Six portraits: I dette kapitel beskriver nogle unge deres idoler. Formålet er dobbelt: dels at præsentere eleverne for nogle personer, som er kendte og beundrede i den frankofone kultur, dels at give eleverne nogle modeller for, hvordan de selv kan beskrive et af deres egne idoler. Da der er fokus på læsning, skal eleverne også arbejde med forskellige læsestrategier.

Projet 2, Mon poster interactif: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet Me voilà. De skal sætte sig selv i centrum for det sprog og det ordforråd, de har arbejdet med i forløbet, ved at udforme en personlig elektronisk præsentation ved hjælp af et egnet it-værktøj.