Kapitel 7, Si je dis lion…: Eleverne får her øjnene op for, at dyr optræder i mange kulturbundne sammenhænge, fra varemærker og talemåder til bøger og film.

Kapitel 8, Un escargot très beau !: Eleverne skal lytte til, læse og selv skrive små digte om dyr. Digtene må meget gerne være humoristiske eller ligefrem vrøvlede, men de skal rime! Rimene giver mulighed for at få eleverne til at fokusere på, hvordan forskellige lyde staves, og at den samme lyd i nogle tilfælde kan staves på forskellige måder.

Kapitel 9, L’animal mystère: Med udgangspunkt i en myldretegning med vilde dyr i Afrika præsenteres eleverne for nogle lytte-gætte-lege, der træner dem i at kommunikere om dyr. De arbejder sprogligt med dyrs udseende, hvad dyr spiser, og hvor de bor. Kapitlet indeholder mange nye dyrenavne, og eleverne øver sig i at vurdere, hvornår de har brug for en præcis oversættelse, og hvornår det er nok at vide, at ‘det er et dyr’.

Projet 3, Le livre de mon animal: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i forløbet. De skal udforme en bog om et selvvalgt dyr. Bogen kan være analog eller digital.