Kapitel 13, Le petit déjeuner au café: Pauline og Rémi aflægger et formiddagsbesøg på Café de Paris, og da de er både sultne og tørstige, giver de sig til at studere brunchmenuen. Da de har bestemt sig, afgiver de bestilling hos tjeneren. I kapitlet indgår yderligere et par modeldialoger, som eleverne kan bruge, når de selv skal prøve at bestille.

Kapitel 14, Un bon petit déj’: Pauline fortæller, hvad hun spiser til morgenmad, og hvorfor. Eleverne får i en lille test mulighed for at finde ud af, hvilken ‘morgenmadstype’ de er. Går de fx efter lyst, behov eller kendskab til kostrådene? De bliver sendt på nettet flere gange i løbet af kapitlet, dels for at se en lille sjov video, dels for at finde en ret, de selv kunne tænke sig at lave.

Kapitel 15, Dossier : Le petit déj’: Dette kapitel er udformet som et temaopslag i et ungdomsmagasin om morgenmad. Vinklen er multikulturel, og indholdet giver eleverne indblik i morgenmadskulturen i en række lande, der spænder fra det fransktalende Afrika over Quebec til Belgien, Schweiz og Frankrig. Teksterne repræsenterer forskellige genrer, herunder infotekst, brev, opskrift, mv.

Projet 5, Petit déj’ à la française: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet. De skal vælge nogle morgenmadsspecialiteter fra et frankofont område, som de vil præsentere til deres kammerater.