Bingo !, årsplan 7. klasse

Her får du en årsplan og læringsmål for Bingo ! til 7. klasse. Læringsmålene er udledt af Fælles mål for fransk 2014, men er konkrete og indgår i større, meningsfulde undervisningsforløb.

Bingo ! til 7. klasse er inddelt i temaer, og rummer i alt 20 kapitler.

Klik på plusserne herunder, og læs om de enkelte kapitlers indhold og omfang. Se hvilke Fælles mål, der er fokus på i FM-skemaet, og se omsatte læringsmål og forslag til tegn på tegn på læring i skemaet med de tre kolonner.

Årsplanen giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært ses som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

Suppler evt. franskundervisningen med Alineas fagportal til fransk – Gekko-fransk, som byder på undervisningsforløb, tekstbibliotek, kulturbesøg, grammatiktræning, mv. Læs mere om fagportalen eller gå direkte til Gekko-fransk.

Intro: C'est parti

Lektioner

12

Fx uge

33-36

Bingo 7. kl: Intro

Bogens første opslag har til formål at lade eleverne reflektere over og repetere det fransk, de har lært i 5.-6. klasse. Både de danske og de franske elever er lige vendt tilbage efter sommerferien. Det giver anledning til at møde nye klassekammerater og genopfriske de spørgsmål og svar, man bruger når man udveksler basale personlige oplysninger. I Quiz-culturel kommer eleverne til at aktualisere deres viden om franske sange og symboler.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 1: Vive l'école !

Lektioner

15

Fx uge

37-41

Bingo 7. kl: Thème 1

Kapitel 1, Dans ma classe: Her er der fokus på klasseværelsessprog. Eleverne lærer ordforråd, udtryk og talehandlinger, som gør det muligt for dem at agere og deltage aktivt i aktiviteter i klassen på fransk. Som afslutning på kapitlet skal eleverne lave et rollespil med en situation, hvor en lærer og nogle elever kommunikerer med klasseværelsessprog.

Kapitel 2, Ma matière préférée: Efter sommerferien er det altid spændende at studere det nye skema. Udgangspunktet er et skoleskema fra en typisk 5ème på et fransk collège. Eleverne kan studere den franske fagrække med støtte i de mange transparente ord og finde forskellige og ligheder til deres egen skoledag.

Kapitel 3, L’école et moi: Eleverne får sprog til at kommunikere om skolefag, klassetrin, frikvarterer og spisepause, og de lærer at sige klokken på fransk. En oversigt over skolesystemerne i forskellige fransktalende lande kan give anledning til en refleksion over ligheder og forskelle mellem dansk og en fransk skolekultur.

Projet 1, Interview sur l’école: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet. De skal udforme og filme et interview, hvor emnet er skolen, og hvor rammerne giver dem mulighed for frit at udvælge og sammensætte det stof, som de selv synes, er det mest interessante eller mest relevante.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 2: Me voilà !

Lektioner

12

Fx uge

43-46

Bingo 7. kl: Thème 2

Kapitel 4, Avis de recherche: Med udgangspunkt i en efterlysning af en dreng, der er blevet væk i virvaret på Paris Plages, lærer eleverne det sprog, der skal til for at beskrive en person. De lærer at beskrive køn, alder, størrelse, hår og tøj. De nye færdigheder skal de også bruge i forbindelse med beskrivelse af en række personer, der optræder på musikvideoen til popsangen « Toi + moi ».

Kapitel 5, Mes loisirs: Her får eleverne sprog til at beskrive sig selv i forhold til deres fritidsinteresser. Det er et emne, de allerede har beskæftiget sig med i forløbet Mes activités i Bingo ! til 5.-6. klasse. Ordforrådet udvides og eleverne skal forholde sig til formelt sprogligt til forskellen på infinitiv og præsens.

Kapitel 6, Six portraits: I dette kapitel beskriver nogle unge deres idoler. Formålet er dobbelt: dels at præsentere eleverne for nogle personer, som er kendte og beundrede i den frankofone kultur, dels at give eleverne nogle modeller for, hvordan de selv kan beskrive et af deres egne idoler. Da der er fokus på læsning, skal eleverne også arbejde med forskellige læsestrategier.

Projet 2, Mon poster interactif: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet Me voilà. De skal sætte sig selv i centrum for det sprog og det ordforråd, de har arbejdet med i forløbet, ved at udforme en personlig elektronisk præsentation ved hjælp af et egnet it-værktøj.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 3: Les animaux

Lektioner

12

Fx uge

47-50

Bingo 7. kl: Thème 3

Kapitel 7, Si je dis lion…: Eleverne får her øjnene op for, at dyr optræder i mange kulturbundne sammenhænge, fra varemærker og talemåder til bøger og film.

Kapitel 8, Un escargot très beau !: Eleverne skal lytte til, læse og selv skrive små digte om dyr. Digtene må meget gerne være humoristiske eller ligefrem vrøvlede, men de skal rime! Rimene giver mulighed for at få eleverne til at fokusere på, hvordan forskellige lyde staves, og at den samme lyd i nogle tilfælde kan staves på forskellige måder.

Kapitel 9, L’animal mystère: Med udgangspunkt i en myldretegning med vilde dyr i Afrika præsenteres eleverne for nogle lytte-gætte-lege, der træner dem i at kommunikere om dyr. De arbejder sprogligt med dyrs udseende, hvad dyr spiser, og hvor de bor. Kapitlet indeholder mange nye dyrenavne, og eleverne øver sig i at vurdere, hvornår de har brug for en præcis oversættelse, og hvornår det er nok at vide, at ‘det er et dyr’.

Projet 3, Le livre de mon animal: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i forløbet. De skal udforme en bog om et selvvalgt dyr. Bogen kan være analog eller digital.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 4: Le français dans le monde

Lektioner

18

Fx uge

1-6

Bingo 7. kl: Thème 4

Kapitel 10, Découverte en images: Martine har fået til opgave i skolen at lave en præsentation af Senegal. Vi følger hendes arbejde, og i dette kapitel fortæller hun Martin, hvilket land hun har valgt, hvor det ligger, og hvad der er typisk for landskabet. I kapitlet indgår også fire musikvideoer, der giver eleverne et visuelt indtryk af nogle ret forskellige fransktalende lande.

Kapitel 11, Carte d’identité: Martine har arbejdet videre med sin præsentation og kan nu fortælle nogle konkrete fakta om Senegal, men også lidt om seværdigheder, mad og kendte personer. Undervejs inddrages tilsvarende informationer om Frankrig.

Kapitel 12, Un jeune Sénégalais: Thierno er en ung senegalesisk dreng, der præsenterer sin hverdag i et brev rettet til eleverne. Teksten beskriver nogle afrikanske levevilkår, som de danske elever formentlig vil opleve som anderledes end deres egne. Teksten har således både til formål at uddybe eleverne kendskab til Senegal og at invitere dem til en sammenligning og refleksion over forskellige levevilkår.

Projet 4 findes i Cahier 4, Mon pays francophone: Eleverne skal lave en præsentation af et fransktalende land, som de forhåbentlig allerede har valgt i forbindelse med kapitel 10. I så fald er de godt forberedt og har måske nu overskud til at udbygge dette fundament med flere oplysninger, links, lyd, illustrationer eller andet.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 5: Le petit déjeuner

Lektioner

18

Fx uge

8-13

Bingo 7. kl: Thème 5

Kapitel 13, Le petit déjeuner au café: Pauline og Rémi aflægger et formiddagsbesøg på Café de Paris, og da de er både sultne og tørstige, giver de sig til at studere brunchmenuen. Da de har bestemt sig, afgiver de bestilling hos tjeneren. I kapitlet indgår yderligere et par modeldialoger, som eleverne kan bruge, når de selv skal prøve at bestille.

Kapitel 14, Un bon petit déj’: Pauline fortæller, hvad hun spiser til morgenmad, og hvorfor. Eleverne får i en lille test mulighed for at finde ud af, hvilken ‘morgenmadstype’ de er. Går de fx efter lyst, behov eller kendskab til kostrådene? De bliver sendt på nettet flere gange i løbet af kapitlet, dels for at se en lille sjov video, dels for at finde en ret, de selv kunne tænke sig at lave.

Kapitel 15, Dossier : Le petit déj’: Dette kapitel er udformet som et temaopslag i et ungdomsmagasin om morgenmad. Vinklen er multikulturel, og indholdet giver eleverne indblik i morgenmadskulturen i en række lande, der spænder fra det fransktalende Afrika over Quebec til Belgien, Schweiz og Frankrig. Teksterne repræsenterer forskellige genrer, herunder infotekst, brev, opskrift, mv.

Projet 5, Petit déj’ à la française: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet. De skal vælge nogle morgenmadsspecialiteter fra et frankofont område, som de vil præsentere til deres kammerater.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 6: Théâtre en ville

Lektioner

 18

Fx uge

15-20

Bingo 7. kl: Thème 6

Kapitel 16, Rendez-vous à Paris: Kapitlet er fordelt på to opslag. Side 46-47 præsenterer en tegneserie, som danner rammen for et teaterstykke. Opgaverne findes på side 48-49. Teaterstykket er en slags ’skattejagt’ gennem byen med en række indlagte ‘forhindringer’, som skal overvindes, før eleverne kan vende tilbage til vandrehjemmet. Forhindringerne er typiske steder i en by – en biograf, en forretning, en café, osv. Hvert sted stopper børnene op og diskuterer, hvor de skal gå hen.

Kapitel 17, Sketchs en ville: Efter at eleverne er ‘varmet op’ med en fælles tekst, skal de nu arbejde i grupper og hver især lære deres egen rolle i en sketch. Hver af de fem sketcher i bogen knytter sig til et af de fem steder, som eleverne har besøgt i forbindelse med det fælles stykke. Der er tale om fem ‘klassiske’ sketcher i den forstand, at de er korte og slutter af med en lille pointe.

Projet 6, Notre pièce de théâtre: Efter at have spillet første del i kor og anden del i grupper skal eleverne nu sætte det hele sammen og tilføje noget nyt. De kan gå ud fra den sketch, de har lært i kapitel 17 og her tilføje nogle nye replikker, eller de kan vælge et nyt sted i byen.

Se læringsmål og tegn på læring her.

Tema 7: Ma passion

Lektioner

15

Fx uge

21-25

Bingo 7. kl: Thème 7

Kapitel 18, Ma passion sur le Net: Emma er vild med cirkus, og Lucas er den store bagemester. De bruger nettet til at få nye ideer til, hvordan de kan udvikle deres interesse og se, hvad andre med samme passion kan præstere. Emma har fundet en video om Cirque du Soleil, og Lucas en video med en ferm og fotogen cupcakebager.

Kapitel 19, Je présente ma passion: Da hver enkelt elev i dette forløb skal have lov til at arbejde med noget, de selv personligt brænder for, kan vi ikke give eleverne det sprog, de hver især får brug for. I stedet får de hjælp til selv at finde det nødvendige ordforråd, og de får hjælp til at strukturere processen ved at følge Emmas og Lucas’ arbejde.

Kapitel 20, Mon story-board: Emma og Lucas går seriøst til opgaven med at lave en video om deres interesse! De ved, at de skal gøre sig umage, hvis nogen skal gide se netop deres video. Et storyboard er en god hjælp, og når eleverne har set, hvordan Emma og Lucas gør, er de klar til at lave deres eget storyboard til det afsluttende projekt.

Projet 7, Nos videos: Eleverne skal repetere, samle og reorganisere de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig i løbet af arbejdet med hele forløbet Ma passion. De skal på baggrund af deres storyboard fremstille en video og rette deres produkt mod jævnaldrende, der ikke kender til deres interesse/passion. Endvidere skal de oprette en digital kanal, der samler gruppens videoer. Bemærk, at vi i dette bogens sidste kapitel har valgt et FM-mål, som hører til i første fase af arbejdet på næste trin, dvs. til målene efter 9. klasse.

Se læringsmål og tegn på læring her.